Personifikacje na monetach rzymskich

Personifikacje na monetach rzymskich

Personifikacje na monetach rzymskich… W czasach antycznych bardzo popularnym zjawiskiem, było umieszczenie na monetach wizerunku Bogów i Bogiń. Wiele z tych personifikacji oczywiście występuje również i w mennictwie rzymskim. Bardzo łatwo można je pomylić, a szczególnie już będąc początkującym kolekcjonerem. W większości przypadków spersonifikowane są kobiety Boginie, ale i męscy Bogowie choć rzadziej, to również się pojawiają. Postacie przedstawiane są głównie w pozycji stojącej lub siedzącej. Poniżej najczęściej występujący Bogowie i Boginie:

Abundantia – rzymskie uosobienie obfitości. Na rewersach monet rzymskich zwykle przedstawiana z rogiem obfitości.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: ABVNDAN TIA AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Aequitas – rzymskie uosobienie równości, równej społecznie sprawiedliwości. Występuje na rewersach rzymskich monet od czasów Galby i Witeliusza, aż do końca III wieku, zanika w okresie tetrarchii. Przedstawiana jako stojąca lub siedząca postać kobiecą w stoli, z dwuszalkową wagą i z rogiem obfitości, bądź długim berłem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: AEQVITAS AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Aeternitas – rzymskie uosobienie wieczności, trwania, nieśmiertelności. Na monetach cesarstwa pojawiła się dopiero w okresie panowania Flawiuszów i występowała aż do początku rządów Dioklecjana, zanikając całkowicie w okresie tetrarchii. Na rewersach monet przedstawiana w bardzo różnorodnej postaci i z rozmaitymi atrybutami. Początkowo zwykle jako stojąca postać kobieca z długim berłem i rogiem obfitości, trzymająca pochodnię lub glob, ster lub feniksa, a także symbole słońca (Sol) i księżyca (Luna). Wyjątkowo widnieje na denarach Julii Domny z popiersiami jej synów oraz Septymiusza Sewera. Na monetach Filipa I i jego syna symbolizuje ją słoń jako zwierzę długowieczne, a w drugiej połowie III wieku – postać Sola z globem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: AETER NITAS (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Annona – rzymskie uosobienie plonów żniwnych i zaopatrzenia w żywność. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z kłosami zboża i rogiem obfitości, czasem na tle dziobu galery dowożącej zboże do Rzymu albo z korcami zboża u boku.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denar widoczna legenda: ANNONA AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Bonus Eventus – późno republikański badacz Varro wymienia go jako jedno z dwunastu bóstw, który opiekował się rolnictwem. W okresie Imperium jest wyobrażeniem ogólnie pojmowanego sukcesu. Występuje na monetach zarówno na rewersie jak i na awersie.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na awersie monety po lewej stronie widoczny napis: BON EVENT, a z kolei na monecie po prawej stronie legenda: BONVS EVEN TVS AVGVSTI (zdjęcia z www.coinarchives.com)

Clementia – rzymskie uosobienie łagodności i łaskawości. Zazwyczaj symbolizowała wyrozumiałość i tolerancję władcy wobec przeciwników politycznych.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara w odcinku napis: CLEM (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Concordia – w mitologii rzymskiej bogini zgody i harmonii, która panowała nad ładem w państwie. Przedstawiana jako kobieta trzymająca róg obfitości w jednej ręce i gałąź oliwną lub owoc granatu (symbol płodności małżeństwa) w drugiej.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara w odcinku napis: CONCOR DIA (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Disciplina – jedno z pomniejszych bóstw mitologii rzymskiej, personifikacja dyscypliny. Na monetach rzymskich przedstawiana alegorycznie.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie sesterca widoczny napis DISCIPLINA AVG (zdjęcie z www.acsearch.info)

Fecunditas – u starożytnych Rzymian uosobienie płodności. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana w postaci stojącej lub siedzącej wraz z dzieckiem lub dziećmi i z rogiem obfitości, niekiedy też z długim berłem, gałązką, kaduceuszem lub ze sterem okrętu. W czasach imperium symbolizowała ciągłość rodziny cesarskiej oraz roztaczaną ochronę nad potomstwem cesarskim. Wyobrażenie jej umieszczano z reguły na monetach emitowanych w imieniu cesarzowych. Pojawia się ono w czasach Antoninów, na monetach bitych dla Faustyny Starszej oraz jej następczyń w II i III stuleciu, aż do Saloniny.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: FECVN DITAS (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Felicitas – rzymskie uosobienie szczęścia, pomyślności. Przedstawiana na rewersach monet rzymskich z kaduceuszem, rogiem obfitości lub berłem, czasem wsparta o rzymską kolumnę.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: FELICIT A SPVBLICA (moneta z www.coinarchives.com)

Fides – w mitologii rzymskiej uosobienie zaufania i wierności. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z paterą i rogiem obfitości lub koszem owoców, również jej atrybutami były kłosy i synogarlica. Na rewersie denara widoczna legenda: FIDES PVBLICA

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: FIDES PVBLICA (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Fortuna – w mitologii rzymskiej bogini kierująca ludzkimi losami. Fortuna jest przedstawiana z zawiązanymi oczyma i z rogiem obfitości. Na awersach rzymskich monet przedstawiana ze sterem i rogiem obfitości, czasem z kołem (Rota Fortunae) w tle, czasem z gałązką oliwną i paterą. Na rewersie denara widoczna legenda: FORTVNAE AVGG

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: FORTVNAE AVGG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Genius – w religii rzymskiej półboska, śmiertelna istota, która obdarza mężczyznę płodnością, kieruje jego losem, przynosi szczęście, a rodzi się wraz z nim. Żeńskim odpowiednikiem jest Junona. Na rewersach monet rzymskich geniusza przedstawiano z paterą i rogiem obfitości, czasami z ołtarzem u stóp.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie follisa widoczna legenda: GENIO POP ROM (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Hilaritas − rzymskie uosobienie beztroskiej pogodności i wesołości. W wierzeniach religijnych Rzymian należała do grupy popularnych personifikacji ludzkich uczuć. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana jako stojąca postać kobieca z długą gałęzią palmową i rogiem obfitości lub z długim berłem, a niekiedy ze sterem bądź kotwicą, czasem również z dziećmi u stóp. Na monetach pojawia się od czasów Hadriana.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczna legenda: HILARITAS (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Honos – w mitologii rzymskiej jedno z bóstw będących personifikacją pojęć moralnych honoru i czci. Honos uosabiał sławę wojenną jako nagrodę za męstwo. Należy do nielicznych bóstw opiekuńczych mężczyzn. Na rewersach monet rzymskich przedstawiany z gałązką oliwną lub z berłem i rogiem obfitości. Często przedstawiany wspólnie z Virtusem (męstwo, dzielność) jako symboliczne połączenie obu cnót.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara, Honos stojąc w lewo.

Iustitia – rzymskie bóstwo, personifikacja sprawiedliwości. Utożsamiana z grecką Dike lub Temidą. Przedstawiana jako kobieta w długiej szacie, przeważnie w pozycji siedzącej, trzymającej paterę lub gałązkę.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: IVST ITIA (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Laetitia – w mitologii rzymskiej uosobienie wesołości, piękna i wdzięku. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z wieńcem (koroną) i sterem albo kotwicą lub też długim berłem, a czasem z rogiem obfitości.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: LAETITIA AVG N (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Liberalitas – rzymskie uosobienie łaskawości i hojności. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z tesserą (kostką) i rogiem obfitości.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie antoniniana widoczny napis: LIBERALITAS AVG III (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Libertas – rzymskie uosobienie wolności. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z kapeluszem i berłem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: LIBERTAS AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Moneta – w mitologii rzymskiej przydomek Junony, czczonej jako personifikacja pieniądza i bogactwa oraz opiekunka transakcji handlowych. Na rewersach monet rzymskich najczęściej przedstawiana z wagą i rogiem obfitości.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: MONETA AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Nobilitas – rzymskie uosobienie szlachectwa i doskonałości pochodzenia. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z palladium i berłem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: NOBI LITAS (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Ops – rzymska bogini płodności, urodzaju i bogactwa, czczona także jako opiekunka rolnictwa. Uważana za małżonkę Saturna. W późniejszym okresie utożsamiona z grecką Reą. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana najczęściej w pozycji siedzącej z kłosami zboża lub z berłem jako personifikacją zamożności.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: OPI DIVIN TR P COS II (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Patientia – rzymskie uosobienie cierpliwości. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana głównie w pozycji siedzącej z berłem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: PATIENTIA AVGVSTI (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Pax – w mitologii rzymskiej, żeńskie bóstwo uosabiające pokój, uważana za córkę Jowisza i Iustitii. Jej odpowiednikiem w mitologii greckiej jest Ejrene. W sztuce starożytnych przedstawiana zwykle z rogiem obfitości, kłosami zbóż, wieńcem z gałęzi oliwki i kaduceuszem. Na monetach Rzymu wyobrażana od Augusta aż do czasów Konstantyna Wielkiego jako stojąca, siedząca lub krocząca postać kobieca w długiej szacie z wymienionymi atrybutami, a także z długim berłem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: PAX AVGVSTI (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Pietas – rzymska personifikacja przywiązania, pobożności i sumienności. Jej atrybutami były róg obfitości oraz bocian. Na rewersach monet przedstawiano ją zazwyczaj jako matronę palącą kadzidło na ołtarzu, często w towarzystwie dzieci.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: PIET AS AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Providentia – rzymskie uosobienie roztropności, przewidywania. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z berłem i pałeczką. Czasami u jej stóp pojawiała się kula. Od III wieku kulę trzyma w dłoni.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: PROVID DEORVM (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Pudicitia – rzymskie uosobienie skromności i czystości. Przedstawiana na rewersach monet rzymskich z berłem i welonem.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: PVDICITIA (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Roma – bogini Rzymu i tradycyjne uosobienie państwa rzymskiego. Wizerunek jej pojawia się już na republikańskich monetach Rzymu w pierwszej połowie III wieku p.n.e. jako głowa w uskrzydlonym k hełmie z towarzyszącym napisem ROMA. Od końca II w. p.n.e. jest bóstwem stanowiącym uosobienie państwa rzymskiego. Stąd też przedstawiana niekiedy z rogiem obfitości jako symbolem roztaczanego przez Rzym dobrobytu i pokoju. Chętniej jednak wyobrażana jako bóstwo wojownicze. Na późniejszych monetach cesarstwa najczęściej jako Roma Aeterna, siedząca w hełmie, z włócznią (hasta) i tarczą u boku, w prawej ręce trzymająca palladium – symbol wiecznego trwania.

Na awersie denara widoczny napis ROMA (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Salus – rzymska personifikacja zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Utożsamiana z grecką Higieją. W ikonografii przedstawiana jako kobieta, zazwyczaj siedząca, trzymająca w prawej dłoni czarę ofiarną, z której wylewa ofiarę na opleciony przez węża ołtarz.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: SALVS AVGVSTI (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Securitas – rzymskie uosobienie bezpieczeństwa i ufności. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z paterą i berłem, niekiedy oparta o kolumnę albo siedząca na tronie.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: SECVRITAS TEMPORVM (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Spes – rzymskie uosobienie nadziei. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana jako postać kobieca z kwiatem w ręku, unosząca skraj szaty.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: SPES PVBLICA (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Tranquillitas – była boginią i uosobieniem spokoju, bezpieczeństwa i ciszy. Często przedstawiana ze sterem i kłosami zbóż.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: TRANQVIL LITAS AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Ubertas – rzymskie uosobienie zasobności i zamożności. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana z rogiem obfitości i kiścią winogron.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie antoniniana widoczny napis: VBERTAS AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Victoria – rzymska bogini, personifikacja zwycięstwa i militarnej potęgi Imperium Romanum. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana jako uskrzydlona młoda dziewczyna z wieńcem laurowym w ręku.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: VICT ORIA AVGG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Virtus – uosobienie męstwa i odwagi. Na rewersach rzymskich monet przedstawiano je w zbroi, oparte o tarczę, z włócznią i parazonium.

Personifikacje na monetach rzymskich

Na rewersie denara widoczny napis: VIRT VS AVG (zdjęcie z www.coinarchives.com)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Siedziba


ul. Wałbrzyska 15a/11
52-314 Wrocław
kontakt@numismatiqa.com

Newsletter


Bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera.